Warunki czarteru

Warunkiem czarteru jest podpisanie przez czarterującego jacht protokołu zdawczo-odbiorczego i wpłaty kaucji w wysokości 1000,00 PLN brutto w dniu zaokrętowania.
Przy zdaniu jachtu kaucja zostanie zwrócona w całości lub części czarterującemu w zależności od stanu zdawanego jachtu.
Czarterujący musi okazać się dowodem osobistym oraz mieć ukończone 25 lat.
Odbiór jachtu przez wynajmującego odbędzie się w porcie macierzystym Wolin w godzinach 14.00-18.00 w dniu zaokrętowania.
Zdanie jachtu odbywa się w porcie macierzystym Wolin w godzinach 09.00 do 11.00.

łódka na jeziorze

Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na pokład jachtu oraz zakaz palenia.
Nie należy wchodzić na jacht w obuwiu, które nie ma podeszwy miękkiej (gumowej).
Czarterujący pokrywa koszty eksploatacji wynikających z użytkowania jachtu:
    • koszty paliwa;
    • koszty napraw uszkodzeń powstałych z winy czarterujący;
    • czyszczenie i sprzątanie jachtu;
    • opłaty mandatów naniesionych na jacht podczas użytkowania go przez czarterującego.
Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht wysprzątany, sklarowany, z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.
Czarterujący posiada możliwość wykupienia dodatkowego pakietu, obejmującego sprzątanie jachtu, po okresie czarteru w wysokości 200 PLN brutto.
Czarterujący ma możliwość rezygnacji z najmu jachtu.
W przypadku kiedy czarterujący rezygnuje z czarteru:
    • do 40 dni przed zaokrętowaniem zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wpłaty zaliczki;
    • do 14 dni przed zaokrętowaniem, zostanie potrącona opłata w wysokości wpłaconej zaliczki;
    • poniżej 14 dni przed zaokrętowaniem armator potrąca całość wpłat.
W udokumentowanych przypadkach losowych i nagłych istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie, po uzgodnieniu z armatorem.